Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

By | 9. oktober 2018

Aniridi Danmark indkalder til ekstraordinær generalforamling Søndag d. 18. november, 2018, kl. 10.00-10.30 på Brogården Kursuscenter, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart.

Agenda for den ekstraordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Indkomne forslag: Der er opstillet et forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer. Se nedenfor.
  4. Eventuelt

 

Opstillet forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer: 

Bestyrelsen har truffet beslutning om at ændre medlemsstrukturen, således at der i stedet for husstandsmedlemsskaber bliver tale om medlemsskab for enkeltpersoner.

Bevæggrundene for dette er dels at registrere, hvor mange personer med Aniridi, vi repræsenterer, samt at det nuværende familiemedlemsskab gør det umuligt at se det samlede antal medlemmer i foreningen, hvilket har stor betydning for vores muligheder for at søge økonomiske midler hos f.eks. Socialstyrelsen.

Vi foreslår i følgende ændring af vedtægterne, således at ordlyden i §3 stk. 2 (ændringer markeret med kursiv skrift):
Aniridi Danmark har personlige medlemskaber, hvor alle medlemmer har alle samme rettigheder i forhold til foreningen. Det er dog kun medlemmer, der har Aniridi, som har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeret kræver, at man er fyldt 18 år – for børn og unge under 18 år udøves stemmeretten af en forælder eller anden legal værge.

Vi foreslår følgende kontigenter begyndende fra. 1. januar 2019:
Medlem med Aniridi – årskontingent: 75 kr.
Støttemedlem og familiemedlemmer uden Aniridi – årskontingent: 50 kr.