Årsmøde 2018 og Generalforsamling

By | 16. januar 2018

ANIRIDI DANMARK inviterer til Årsmøde 2018 Søndag d. 11. marts 2018 på CKV, Heden 11. 5000 Odense kl. 10.00-16.00 – program kan ses nedenfor. Vi indkalder desuden til Generalforsamling 2018, der afholdes Søndag d. 11. marts 2018 kl. 15 i sammenhæng med Årsmødet.

Du kan tilmelde dig Årsmøde 2018 her.

Sidste frist for tilmelding er mandag d. 26. februar, kl. 12.

Program for Aniridi Danmarks Årsmøde 2018:

10.00 – 10.05 – Velkomst og præsentation dagens program
10.05 – 10.50 – Oplæg om Sjældne Diagnoser v. Lene Jensen, Direktør for Sjældne Diagnoser
11.00 – 12.15 – Behandlingsmuligheder for Aniridi patienter med Glaukom samt nyeste viden v. Stine Elkjær Nielsen, Øjenlæge/PhD, Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital.
12.15 – 13.00 – Frokost
13.00 – 14.00 – Workshop med fremvisning og afprøvning af Or-Cam og SmartVision2 samte nyeste produkter til Punktbrugere v. Johannes Morre Nørgaard, Instrulog
14.30 – 15.00 – Skype-oplæg om Forskningsprojketet vedr. tørre øjne v. Erlend Sommer Landsend, Overlæge/PhD, Oslo Universitetssygehus, Ullevål
15.00 – 16.00 – Generalforsamling – herunder kaffe / te
16.00 – – Afrunding og oprydning

Hent programmet som PDF her.

Dagsorden for Generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år
 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktiviteter, budget og kontingent for det kommende år
 6. Fremlæggelse og behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse. Seneste frist for indsendelse af forslag er søndag d. 25. februar 2018.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (vælges for 2 år)
  • På valg er:
   • Lars Skovmand (bestyrelse)
   • Beate Mahs (bestyrelse)
   • Ida Christensen (bestyrelsessuppleant)
   • Nils Bo Hermansen (bestyrelessuppleant
 8. Valg af revisor / bilagskontrollant (vælges for 1 år)
  • På valg er:
   • Anita Jensen (revisor)
   • Johann Hermansen (revisorsuppleant)
 9. Eventuelt

Hent dagsorden for Generalforsamlingen som PDF her.