OPDATERET DATO OG PLACERING: Generalforsamling 2021

By | 13. maj 2021

Da vi har mødt nogle udfordringer i forhold til både COVID-19 samt færdiggørelsen af vores årsregnskab hos revisoren, har ANIRIDI DANMARK været nødt til at flytte dato og placering for Generalforsamling .

Generalforsamlingen bliver i stedet afholdt på Zoom den 14. juni 2021 kl. 19.30-21.00.

Generalforsamlingen er offentlig, så alle interesserede er velkomne til at deltage – du skal dog være medlem for at have stemmeret.

For at deltage, bedes du sende en tilmelding til kontakt@anridi.dk – du modtager her senest d. 13. juni link til Zoom-mødet.  Er du i tvivl om, hvordan du deltager via Zoom kan spørgsmål herom også stilles til kontakt@anridi.dk.

Dagsorden for Generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år
 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktiviteter, budget og kontingent for det kommende år
 6. Fremlæggelse og behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse. Seneste frist for indsendelse af forslag er mandag d. 31. maj 2021.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (vælges for 2 år)
  • På valg er:
   • Susanne K. Christensen, Bestyrelse (modtager genvalg)
   • Thomas Sonne Jensen, Bestyrelse (modtager genvalg)
   • Louise Elhøj, Bestyrelse (modtager ikke genvalg)
 8. Valg af revisor / bilagskontrollant (vælges for 1 år)
  • På valg er:
   • Stat. aut. revisor Claus Urhøj, BDO revision Middelfart
 9. Eventuelt