OPDATERET DATO: Årsmøde 2021 og Indkaldelse til Generalforsamling

By | 3. februar 2021

På grund af COVID-19 situationen har ANIRIDI DANMARK været nødt til at flytte datoen for Årsmøde og Generalforsamling.

Weekenden bliver derfor i stedet afholdt fra den 14.-16. maj 2021:

Hotel Helnan Phønix
Vesterbro 77
9000 Aalborg

Deltagelsen er gratis for hele familien og vi tilpasser aktiviteterne i programmet efter de aldersgrupper, som tilmelder sig. Det er derfor en rigtig god idé, hvis du skriver alder på især tilmeldte børn, så vi er sikre på, at alle får en sjov og weekend.

Du kan tilmelde dig Årsmøde 2021 her.
Alternativt kan du tilmelde dig på mail kontakt@aniridi.dk.


Sidste frist for tilmelding er fredag d. 2. april, kl. 12.
Rettidig framelding skal ske senest 72 timer inden arrangementets begyndelse. Ved senere eller udebleven framelding faktureres 600 kr. pr. person til at dække vores udgifter. Så meld fra i god tid.

Vi indkalder desuden til Generalforsamling, der afholdes lørdag d. 15. maj kl. 16.00.

Dagsorden for Generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år
 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktiviteter, budget og kontingent for det kommende år
 6. Fremlæggelse og behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse. Seneste frist for indsendelse af forslag er fredag d. 30. april 2021.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (vælges for 2 år)
  • På valg er:
   • Susanne K. Christensen, Bestyrelse (modtager genvalg)
   • Thomas Sonne Jensen, Bestyrelse (modtager genvalg)
   • Louise Elhøj, Bestyrelse (modtager ikke genvalg)
 8. Valg af revisor / bilagskontrollant (vælges for 1 år)
  • På valg er:
   • Stat. aut. revisor Claus Urhøj, BDO revision Middelfart
 9. Eventuelt