Husk generalforsamlingen

By | 21. februar 2022

Husk at ANIRIDI DANMARK afholder generalforsamling søndag d. 13. marts 2022 kl. 9.15 i Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia.

Dagsorden for Generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år
 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktiviteter, budget og kontingent for det kommende år
 6. Fremlæggelse og behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse. Seneste frist for indsendelse af forslag er fredag d. 25. februar 2022.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (vælges for 2 år)
  • På valg er:
   • Beate Mahs, Bestyrelse (modtager genvalg)
   • Louise Mertz Melchjorsen, Bestyrelse (modtager genvalg)
 8. Valg af revisor / bilagskontrollant (vælges for 1 år)
  • På valg er:
   • Stat. aut. revisor Claus Urhøj, BDO revision Middelfart
 9. Eventuelt