Årsmøde 2019 og Generalforsamling

By | 19. januar 2019

ANIRIDI DANMARK inviterer til Årsmøde 2019 lørdag d. 30. marts til søndag d. 31. marts 2019 hos Musholm – Ferie, Sport og Konference, Musholmvej 100, 4220 Korsør. Vi indkalder desuden til Generalforsamling 2019 søndag d. 31. marts 2019 i sammenhæng med Årsmødet.

Du kan tilmelde dig Årsmøde 2019 her.

Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 31. januar, kl. 12.

 

Program for Aniridi Danmarks Årsmøde 2019:

Lørdag d. 30. marts:
10.00 – 12.00 – Ankomst og indlogering
12.00 – 13.00 – Frokost
13.00 – 13.15 – Velkomst
13.15 – 14.40 – Fagligt indlæg
14.40 – 15.30 – Kaffe og omklædning
15.30 – 16.30 – Aktiviteter i Multisalen
18.00 – 19.30 – Middag
20.00 –  Socialt samvær

Søndag d. 31. marts:
07.00 – 08.00 – Morgenmad
08.30 – 09.15 – Generalforsamling
09.15 – 09.45 – Kaffepause
09.45 – 11.15 – Fagligt indlæg
11.15 – 12.00 – Afrunding

Hent programmet som PDF her. Indhold i de faglige indlæg offentliggøres så hurtigt som muligt. Der tages forbehold for ændring i programmet.

 

Dagsorden for Generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år
 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktiviteter, budget og kontingent for det kommende år
 6. Fremlæggelse og behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse. Seneste frist for indsendelse af forslag er fredag d. 15. marts 2019.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (vælges for 2 år)
  • På valg er:
   • Susanne K. Christensen, Bestyrelse
    • Thomas Sonne Jensen, Bestyrelse
    • Louise Elhøj, Bestyrelse
 8. Valg af revisor / bilagskontrollant (vælges for 1 år)
  • På valg er:
   • Anita Jensen (revisor)
   • Johann Hermansen (revisorsuppleant)
 9. Eventuelt

Hent dagsorden for Generalforsamlingen som PDF her.