Årsmøde og Generalforsamling i Aniridi Danmark 31. Marts 2019 kl. 10-16

By | 19. januar 2019

ANIRIDI DANMARK har været nødsaget til at aflyse Årsmødet på Musholm – Ferie, Sport og konference, Musholmvej 100, 4220 Korsør. På grund af for få tilmeldte.

Årsmødet vil blive afholdt, men kun som et endagsarrangement.

Det bliver Søndag den 31. marts fra kl. 10-16 på Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia fra kl 10-16. Alle, som har tilmeldt sig og som har betalt for deltagelse, er selvfølgelig stadig tilmeldt og skal ikke gøre yderligere, andet end at dukke op på Fuglsangcentret den 31. marts kl 10.

Du kan tilmelde dig Årsmøde 2019 her.
Alternativt kan du tilmelde dig på mail kontakt@aniridi.dk.

Pris for deltagelse: 100,- kr. pr. person. Alle er velkommende, men man er først endeligt tilmeldt, når der er betalt for deltagelse.

Indbetaling for deltagelse bedes ske på følgende konto: Spar Nord, Reg. nr.: 9196 Konto nr.: 1130084695 – husk at skrive navn ved betalingen. Du modtager en bekræftelse, når betalingen er modtaget.

Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 14. marts, kl. 12.
Rettidig framelding skal ske senest 72 timer inden arrangementets begyndelse. Ved senere eller udebleven framelding faktureres 500 kr. pr. person til at dække vores udgifter. Så meld fra i god tid.

 

Program for Aniridi Danmarks Årsmøde 2019:

Søndag d. 31. marts:
10.00 – 10.10 – Ankomst – Præsentation
10.10 – 11.15 – Oplæg – IBOS’ Akuttjeneste v. Elsebeth Mortensen
11.15 – 12.30 – Oplæg – Uddannelse og Erhverv v. Helle Riley
12.30 – 13.30 – Frokost
13.30 – 14.30 – Generalforsamling
14.30 – 15.30 – Input til arrangementer
15.30 – 16.00 – Kaffe – afrunding og afrejse

Der tages forbehold for ændring i programmet.

 

Dagsorden for Generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år
 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktiviteter, budget og kontingent for det kommende år
 6. Fremlæggelse og behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse. Seneste frist for indsendelse af forslag er fredag d. 15. marts 2019.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (vælges for 2 år)
  • På valg er:
   • Susanne K. Christensen, Bestyrelse
   • Thomas Sonne Jensen, Bestyrelse
   • Louise Elhøj, Bestyrelse
 8. Valg af revisor / bilagskontrollant (vælges for 1 år)
  • På valg er:
   • Anita Jensen (revisor)
   • Johann Hermansen (revisorsuppleant)
 9. Eventuelt

Hent dagsorden for Generalforsamlingen som PDF her.