Invitation til ekstraordinær generalforsamling d. 3. maj 2016 kl. 20

By | 19. april 2016

Der inviteres til ekstraordinær generalforsamling via telefonmøde/skype tirsdag d. 3. april kl. 20. Eneste punkt på dagsordnen er godkendelse af det reviderede regnskab, hvor regnskabperioden er ændret jf. vedtægterne.

Tilmeldelse til generalforsamlingen bedes ske på kontakt@aniridi.dk senest fredag d. 29. april.