Aniridi Danmark indkalder til Generalforsamling 2024

By | 8. marts 2024

Vi indkalder hermed til Generalforsamling, der afholdes søndag d. 17. marts kl. 10.30 på Danhostel Skanderborg, Kindlersvej 9, 8660 Skanderborg (der er allerede indkaldet rettidigt via hhv. Facebook og e-mail til alle medlemmer).


Dagsorden for Generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år
 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktiviteter, budget og kontingent for det kommende år
 6. Fremlæggelse og behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (vælges for 2 år)
  • På valg er:
   • Louise Mertz Melchjorsen, Bestyrelse (modtager genvalg)
   • Henrik Nielsen, Bestyrelse (modtager ikke genvalg)
   • Sidsel Damm, Bestyrelsessuppleant (modtager genvalg)
 8. Valg af revisor / bilagskontrollant (vælges for 1 år)
  • På valg er:
   • Stat. aut. revisor Claus Urhøj, BDO revision Middelfart
 9. Eventuelt