Aniridi Danmark indkalder til Generalforsamling 2023

By | 9. januar 2023

Vi indkalder hermed til Generalforsamling, der afholdes søndag d. 19. marts kl. 10.30 på Danhostel Skanderborg, Kindlersvej 9, 8660 Skanderborg.

Se diverse dokumenter til brug under Generalforsamlingen her>>


Dagsorden for Generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år
 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktiviteter, budget og kontingent for det kommende år
 6. Fremlæggelse og behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.
  • Der er fra bestyrelsens side fremsat forslag om at ændre vedtægternes §9, stk. 3 fra ordlyd 1 til ordlyd 2 nedenfor:
   1. Hvis opløsning vedtages, skal foreningens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål og fordeles således som besluttet på den opløsende generalforsamling.
   2. Hvis opløsning vedtages, vil overskuddet efter opløsning blive givet som donation til Aniridia Europe, der er foreningens europæiske paraplyorganisation.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (vælges for 2 år)
  • På valg er:
   • Susanne K. Christensen, Bestyrelse (modtager genvalg)
   • Thomas Sonne Jensen, Bestyrelse (modtager genvalg)
   • Henrik Nielsen, Bestyrelse (modtager genvalg – vælges for 1 år, for at sikre ensartet antal på valg de følgende år)
   • Sidsel Damm, Bestyrelsessuppleant (modtager genvalg – vælges for 1 år, for at sikre ensartet antal på valg de følgende år)
 8. Valg af revisor / bilagskontrollant (vælges for 1 år)
  • På valg er:
   • Stat. aut. revisor Claus Urhøj, BDO revision Middelfart
 9. Eventuelt