Aniridi Danmark indkalder til Generalforsamling 2023

By | 9. januar 2023

Vi indkalder hermed til Generalforsamling, der afholdes søndag d. 19. marts kl. 10.30 på Danhostel Skanderborg, Kindlersvej 9, 8660 Skanderborg.

Dagsorden for Generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år
 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktiviteter, budget og kontingent for det kommende år
 6. Fremlæggelse og behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse. Seneste frist for indsendelse af forslag er fredag d. 5. marts 2022.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (vælges for 2 år)
  • På valg er:
   • Susanne K. Christensen, Bestyrelse
   • Thomas Sonne Jensen, Bestyrelse
   • Henrik Nielsen, Bestyrelse
   • Sidsel Damm, Bestyrelsessuppleant
 8. Valg af revisor / bilagskontrollant (vælges for 1 år)
  • På valg er:
   • Stat. aut. revisor Claus Urhøj, BDO revision Middelfart
 9. Eventuelt