Aniridi Danmark indkalder til ekstraordinær generalforsamling

By | 6. november 2023


Vi indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling med fokus på valg af revisor. Generalforsamlingen kommer til at foregå online på Zoom d. 21. november, kl. 19:30.

Link til Zoommøde:
https://us06web.zoom.us/j/6780415744?pwd=SldtbytNQkVxZ0I0SURyVUFyV01VUT09

(Hvis systemet spørger efter en kode, så tast: kqz2J4

Dagsorden for Generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Valg af revisor / bilagskontrollant (vælges for 1 år)
    • På valg er:
      • Statsautoriseret revisor Claus Urhøj, BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
  4. Eventuelt

Den ekstraordinære generalforsamling er offentlig og alle kan deltage. Kun medlemmer kan deltage i afstemningen jf. foreningens vedtægter.