Aniridi Danmark er blevet medlem af Sjældne Diagnoser

By | 7. november 2017

Susanne Kjær Christensen og  Thomas Sonne Jensen deltog i weekenden som repræsentanter for Aniridi Danmark ved Sjældne Diagnosers Repræsentantskabsmøde i Fredericia.

Aniridi Danmarks bestyrelse traf tidligere i år beslutning om at søge optagelse i Sjældne Diagnoser tidligere på året, da vi har vurderet, at vi vil kunne hente både gode erfaringer og støtte i dette interessefællesskab.

På Repræsentantskabsmødet blev foreningen og diagnosen præsenteret og Aniridi Danmark blev officielt optaget som det 53. medlem af Sjældne Diagnoser. Læs mere om repræsentantskabsmødet på Sjældne Diagnosers webside her.